Shaya ฌาญ่า คือ ถุงพลาสติก 2 นิ้ว
เพื่อใช้สำหรับสวมใส่นิ้วชี้และหัวแม่มือ
เพื่อการหยิบจับอาหารรับประทาน
เพื่อหลีกเลี่ยงเศษอาหารหรือความมัน
ติดนิ้วและป้องกันเชื้อโรค
เนื่องจากการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ชอบรับประทานอาหารฟาสฟู้ด เช่น ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า โดนัท สแนคเฟรนฟราย หรืออาหารประกอบค๊อกเทล การติดสมาร์ทโฟนทำให้ความมันจากอาหาร ติดนิ้วเมื่อสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์ทำให้หน้าจอหมอง Shaya ฌาญ่า™ ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

Shaya ฌาญ่า™ ได้รับการทดสอบและตรวจวิเคราะห์จาก ห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทย Central Lab Thai ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร Food contact materials ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

Shaya ฌาญ่า™ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 10238 และจดเครื่องหมายการค้า เลขที่ 984042